برنامه نویسی و علوم رایانه

تعطیلی فرودگاه بالی در اثر فوران دوباره آتشفشان

فرودگاه بالی در اثر فوران دوباره آتشفشان تعطیل شداز جزیره توریستی بالی در کشور اندونزی خبر رسیده که آتشفشان آگونگ (Moumt Agung Volcano) دوباره فعالیت خود را شروع نموده است. فوران آتشفشان بالی باعث تعطیلی فرودگاه جزیره بالی در روز آدینه و سرگردانی هزاران گردشگر...

13 مهر 1398