شیان

چرا راز غارهای لانگیو در چین برملا نمی گردد؟

غارهای اسرار آمیز لانگیودر طول سال ها و قرن ها کشفیات تاریخی زیادی بدست آمده اند که برخی از آن ها آنقدر عجیب بودند که انسان را به شگفتی واداشته اند و هیچ توضیحی هم برای چگونگی به وجود آمدن آن ها وجود نداشته است. یکی از این آثار تاریخی عجیب، غارهای لانگیو...

15 مهر 1398

آشنایی با دهکده های باستانی در تور چین

چین دارای تاریخی بسیار کهن است، به همین دلیل شنیدن این جمله که کشور چین دارای شهرهایی بسیار بسیار قدیمی است کسی را متعجب نمی سازد. همانطور که امپراطورها آمدند و رفتند، شهرها هم یا فراموش شدند و یا تبدیل به بعضی از شلوغ ترین مناطق کشور شدند. خوشبختانه،...

4 تیر 1398